Vzduchotechnika

Jedná se o komplexní systém, který slouží nejen k výměně vzduchu v prostoru, ale také k jeho ohřevu, ochlazení, zvlhčení, odvlhčení, čištění a dalším. S ohledem na všechny tyto funkce, vzduchotechnika pracuje v duchu tří nejdůležitějších hodnot – ekologicky, ekonomicky a hygienicky. V některých prostorách může absence těchto zařízení vést k nadměrné vlhkosti a tím i k plísním, bakteriálním zanešením, hnilobě a korozi. Vzduchotechnika je téměř vždy dodávána na míru dle přání zákazníka a především dle technických parametrů a účelu využití prostoru.

Funkce vzduchotechniky

Nejdůležitější funkcí vzduchotechniky je přívod čerstvého vzduhu do prostoru a odvod již znehodnoceného vzduchu ven z prostoru. Větrání je důležité nejen v bytech a obytných domech, ale také v průmyslových budovách, technologických prostorách, zdravotnických zařízeních a jiných.

Jednou z funkcí vzduchotechniky je ohřev vzduchu na požadovanou teplotu. Vytápění má využití především v chladnějších obdobích roku. Ve srovnání s klasickám teplovodním topením má teplovzdušné vytápění výhodu především v jeho okamžité účinnosti.

K vytvoření zdravějšího klimatu uvnitř budov slouží zvlhčování a odvlhčování. Zvlhčování je také velmi důležité k zachování specifických podmínek při skladování vlhkocitlivých materiálů jako je papír, tabák a jiné. Opakem zvlhčování je odvlhčování neboli vysoušení vzduchu. Nadměrná vlhkost vzduchu může způsobit vznik plísní, hniloby a koroze, a mít tak velmi nepříznivý vliv jak na zdraví obyvatel prostoru, tak na celou stavbu jako takovou.

Cílem této filtrační funkce je zajištění čistého vzduchu. A to jak přiváděného do budovy, tak vzduchu odváděného z budovy ven. V této době je důležité zachovat ekologicky vyhovující chody výrobních a zpracovatelských zařízení a budov. Montáž filtrace je možná buďto přímo jako součást VZT nebo dodatečně do potrubí.

Odsávací systémy slouží k zachycení nežádoucích látek nacházejících se ve vzduchu již v místě jejich vzniku. Což má – na rozdíl od běžné filtrace – mnohem větší účinnost a zabrání se tak bezpečněji úniku možných škodlivých látek do venkovního ovzduší. Dále je také z ekonomického hlediska mnohem hospodárnější, jelikož je spotřeba energie na změnu teploty vzduchu přiváděného do prostoru mnohem nižší. Tyto systémy se užívají zejména v prostorách, kde dochází k nadměrné prašnosti – prostory kde se vrtá, frézuje, brousí, řeže a podobně. Dá se využít systémů, které jsou buďto napevno zabudované do VZT systému či mobilní zařízení.

Tento proce je založen na zpětném získávání tepla. Tento způsob je nejen nejjednodušší, ale také nejlevnější. Je zde použit princip, kdy energie z tepla, kterou bychom běžně vypustili z prostoru ven, využijeme k ohřátí vzduchu, který putuje dovnitř budovy. Účinnost rekuperačních zařízení se pohybuje v rozmezí 30 % a 90 %. Rekuperaci je možné využít v rodinných domech, bytech, bazénech i průmyslových zařízeních. Lze ji využít v případě vytápění i chlazení.

Kontakt