Naše služby

Montáže

Kvalitní montáž vyžaduje opravdové specialisty, kteří jsou doma jak v technologii výroby, tak i v klimatizační technice, v technice zásobování médii, ve všeobecné stavební fyzice a elektrotechnice.

Složitost některých systémů je v současné době taková, že instalace těchto zařízená vyžaduje proškolení u zahraničních firem a dlouhodobou praxi. Veškeré montážní práce proto musí zajišťovat tým řádně proškolených a zkušených pracovníků, kteří jsou dokonale seznámeni s danou problematikou.

Ani nejlepší pracovník se však neobejde bez kvalitního vybavení technikou. Velký důraz je proto kladen i na tuto podpůrnou oblast realizace a strojní vybavení každé montážní skupiny je na špičkové technické úrovni.

Projekce

Projekční zpracování technického řešení je vždy důležitou součástí úspěšnosti a funkčnosti celé zakázky. Na základě veškerých podkladů je projekt zpracován buď v klasické nebo - dnes již stále častější - elektronické podobě.

Návrh technického řešení

Tato služba je potencionálním zákazníkům nabízena zdarma a řeší ji tým zkušených techniků za přítomnosti projektanta. K dispozici je celá řada systémů a nástrojů pro jejich zpracování. Příkladem mohou být objekty, u kterých je vyhodnocována investiční náročnost projektů v závislosti na energetických spotřebách a tím návratnost vynaložených prostředků.